Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

kulturformidling

 

Halfdan Rasmussen

Holberg-projektet 2004-2014

Holbergsamfundet af
3. december 1922


Konferencer og seminarer

Arrangementer og udstillinger

Kulturinstitutioner og kulturjournalistik

Projektorganisering, ledelse og konsulentvirksomhed

Grafisk design og layout

 

Projektorganisering, ledelse og konsulentvirksomhed

Varetager tilrettelæggelse, organisering, fundraising og ledelse af kulturprojekter med klare mål og tidsrammer.

Udfører konsulentopgaver på kulturprojekter af litterær, formidlingsmæssig og organisatorisk art