Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

kulturformidling

 

Halfdan Rasmussen

Holberg-projektet 2004-2014

Holbergsamfundet af
3. december 1922


Konferencer og seminarer

Arrangementer og udstillinger

Kulturinstitutioner og kulturjournalistik

Projektorganisering, ledelse og konsulentvirksomhed

Grafisk design og layout

 

Holbergsamfundet af 3. december 1922

Medlem af bestyrelsen siden 1998; næstformand siden 2001

Leder af Holbergsamfundets møderække (2001ff.);

Holbergsamfundet er et af Danmarks ældste, stadigt aktive litterære selskaber, der er åbent for alle, og som gennem bogudgivelser, møder og foredrag med yngre såvel som ældre forfattere, skuespillere og forskere sørger for at formidle Holberg som en kulturarv, der siger noget om historien og om vores tid.

Mere om Holbergsamfundets historie, udgivelser og planer på www.dansk-norsk.no/kalender/foobar_holberg.html