Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

kulturformidling

 

Halfdan Rasmussen

Holberg-projektet 2004-2014

Holbergsamfundet af
3. december 1922


Konferencer og seminarer

Arrangementer og udstillinger

Kulturinstitutioner og kulturjournalistik

Projektorganisering, ledelse og konsulentvirksomhed

Grafisk design og layout

 

Holberg-projektet 2004-2014

S. m. Gunnar Sivertsen initiativtager til og tilrettelægger af Holberg-projektet 2004-2014 – herunder

Den digitale Holberg – kronik, Politiken 3. december 2001

Ind i Holbergs fjerde århundrede – konference, Schæffergården 2003

Ind i Holbergs fjerde århundrede – faglitterær udgivelse, Museum Tusculanums forlag 2004

Holberg: gammel traver, moderne klassiker og kulturel frontkæmper – foredrag 2002ff - læs mere

Arbejdet med Holberg-projektet 2004-2014 er i 2004 videreført gennem en fælles dansk-norsk styregruppe.

Mere om projektets grundlag på www.dansk-norsk.no/kalender/foobar_holbergprojekt.html