Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

>>
foredrag
kurser

 

Halfdan Rasmussen
– hele vejen rundt


Ludvig Holberg – i vores tid

På kryds og vers
– de gamle (og de) unge i ny dansk litteratur


Morten Nielsen
– en digter af en anden verden og i vores tid


Tage Skou-Hansen
– en moderne fortæller ved historiens runde bord


Ole Wivel
– kulturel opportunist og bannerfører i bogens verden


Dansk lyrik i det 20. århundrede
– kanon eller kalejdoskop


Kulturpolitik, kulturdebat og strukturreform

Om at give tingene et menneskeligt ansigt

 

Tage Skou-Hansen – en moderne fortæller ved historiens runde bord

Tage Skou-Hansens forfatterskab er stort og varieret. Det rummer en for danske forfattere meget stor tidshorisont og seismografisk tidsbevidsthed. Det står centralt placeret i flere væsensforskellige faser af dansk litteratur, fra Hereticatiden, 1960'er-modernismen og helt frem til 1990'ernes eksperimenterende og genre­bevidste prosa. Tage Skou-Hansen har til stadighed taget temperaturen på den offentlige bevidsthed og på velfærdssamfundet. De fleste kender ham fra debutbogen De nøgne træer fra 1957 og hans mange romaner med Holger Mikkelsen som gennemgående figur. Men det er måske især i en lille romankreds udgivet i årene 1987-91 med den fælles undertitel: Historier fra det runde bord, at forfatterskabet taler med flere stemmer på én gang og for alvor får fortid og nutid i tale med hinanden – og med læseren. Et centralt tema er spørgsmålet om erindring, genkaldelse og gentagelse. Det spørgsmål som en af hovedpersonerne hos Skou-Hansen formu­lerer som “hvor det hele begyndte og alting startede?”, og som finder sin helt specielle, kritiske og meget moderne svar i Historier fra det runde bord.  De fire historier fra de runde bord er et kritisk dobbeltportræt af dansk kultur og tænkemåde i vores tid og under besættelsen i 1940'erne.

Foredraget vil tage udgangspunkt i romankredsen med historier fra det runde bord og inddrage Skou-Hansens enstående og omfattende essayistik fra hhv. Det midlertidige fællesskab. Kritisk prosa fra 40'rne til 70'rne (1972) og Den forbandede utopi. Kritisk prosa fra 70’erne til 90’erne (1995).

Foredraget illustreres – via et handout – med citater fra de fire historier fra det runde bord og fra essayistikken. Om ønsket kan der laves aftale om, at fx en af romanerne i særlig grad belyses og evt. forudsættes læst i forvejen.