Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

>>
foredrag
kurser

 

Halfdan Rasmussen
– hele vejen rundt


Ludvig Holberg – i vores tid

På kryds og vers
– de gamle (og de) unge i ny dansk litteratur


Morten Nielsen
– en digter af en anden verden og i vores tid


Tage Skou-Hansen
– en moderne fortæller ved historiens runde bord


Ole Wivel
– kulturel opportunist og bannerfører i bogens verden


Dansk lyrik i det 20. århundrede
– kanon eller kalejdoskop


Kulturpolitik, kulturdebat og strukturreform

Om at give tingene et menneskeligt ansigt

 

Om at give tingene et menneskeligt ansigt – er en kalejdoskopisk oplæsnings- og foredragsaften med udgangspunkt i eget forfatterskab. Med udgangspunkt i oplæsning af egne både lyriske og faglitterære tekster trækker foredraget linjer op, der forbinder bl.a. Ludvig Holberg med Per Højholt og Halfdan Rasmussen med Peter Laugesen og Søren Ulrik Thomsen - og viser, at dialogen mellem den ældre og den nye danske litteratur er større og ofte anderledes end man lige går og tror.

Se mere om egenprosuktion under lyrik og prosa og faglitteratur.

Arrangementet kan opnå honorarstøtte hos Kunststyrelsens Forfattercentrum (nærmere oplysninger hos Kunststyrelsen (litteratur@kunststyrelsen.dk) eller hos undertegnede)