Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

>>
foredrag
kurser

 

Halfdan Rasmussen
– hele vejen rundt


Ludvig Holberg – i vores tid

På kryds og vers
– de gamle (og de) unge i ny dansk litteratur


Morten Nielsen
– en digter af en anden verden og i vores tid


Tage Skou-Hansen
– en moderne fortæller ved historiens runde bord


Ole Wivel
– kulturel opportunist og bannerfører i bogens verden


Dansk lyrik i det 20. århundrede
– kanon eller kalejdoskop


Kulturpolitik, kulturdebat og strukturreform

Om at give tingene et menneskeligt ansigt

 

Morten Nielsen – en digter af en anden verden og i vores tid

Morten Nielsen er en af de unge døde digtere, der til stadighed har haft sine unge såvel som ældre læsere. For nyligt udkom således for fjerde gang hans samlede digte. Det er 60 år siden han døde under den tyske besættelse, blot 22 år gammel. Tiden er gået og den har gjort noget ved hans pragtfulde digte. Det er efterhånden blevet muligt at ane den dialog, eftertidens helt anderledes forfattere har ført med hans digte. Det er også blevet til at se, hvordan den eksistentielle og sproglige humor, de senere forfattere har trukket på med største selvfølgelighed, ligger som kim i hans digte – og ikke mindst i hans breve. Foredraget vil med andre ord se på Morten Nielsens forfatterskab i hans egen tid, med eftertidens øjne og i vores perspektiv. Hvad kan hans digte, hans tid og den tids kultur sige os i dag, hvor vore vilkår for at leve og holde sammen er så fuldstændig anderledes end på Morten Nielsens tid.

Foredraget illustreres med et handout med digte og breve af Morten Nielsen og små erindringsstykker om ham.

"Hvad skal man kræve af det gode forfatterskabsportræt? Den almindelige læser vil gerne have noget mere at vide, end det hun vidste, og synspunkter som udvikler og former ens syn på forfatterskabet. I den henseende er Peter Christensens portræt af lyrikeren Morten Nielsen helt eminent fortræffeligt. Han gør opmærksom på, hvordan digtene af Morten Nielsen forhindrer læserens forståelse af krigstiden i at stivne og stagnere. Morten Nielsen »viser tillid til, at digtet kan begribe det meningsløse og det ubegribelige«, og han både udpeger og hudfletter sin rolle som digter - den strid, der med Thorkild Bjørnvigs ord er dilettantens hovedpude og artistens hovedpine." Bettina Heltberg, dagbladet Politiken