Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

>>
foredrag
kurser

 

Halfdan Rasmussen
– hele vejen rundt


Ludvig Holberg – i vores tid

På kryds og vers
– de gamle (og de) unge i ny dansk litteratur


Morten Nielsen
– en digter af en anden verden og i vores tid


Tage Skou-Hansen
– en moderne fortæller ved historiens runde bord


Ole Wivel
– kulturel opportunist og bannerfører i bogens verden


Dansk lyrik i det 20. århundrede
– kanon eller kalejdoskop


Kulturpolitik, kulturdebat og strukturreform

Om at give tingene et menneskeligt ansigt

 

Ludvig Holberg – i vores tid

Kan vi få Holberg med ind i vores nutid og verdensbillede? Hvad kan han sige os om sprog, eksistens, tro, samfund og kulturliv? Det vises med både muntre og gravalvorlige eksempler fra Holbergs mangesidede forfatterskab.

Til foredraget hører  et hand-out med resumé af foredragets enkelte punkter og tekstcitater, foruden video med udvalgte scener fra de omtalte komedier.

Foredraget kan efter nærmere aftale fokuseres på udvalgte temaer (kanondiskussion, erindringslitteratur etc.).

Foredraget afrundes altid med et kulturelt aktualiseret tema, som Holberg har både muntre, makabre og mærkværdigt aktuelle udsagn om – for tiden: ægteskabet som leveform og samfundsinstitution.