Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

>>
foredrag
kurser

 

Halfdan Rasmussen
– hele vejen rundt


Ludvig Holberg – i vores tid

På kryds og vers
– de gamle (og de) unge i ny dansk litteratur


Morten Nielsen
– en digter af en anden verden og i vores tid


Tage Skou-Hansen
– en moderne fortæller ved historiens runde bord


Ole Wivel
– kulturel opportunist og bannerfører i bogens verden


Dansk lyrik i det 20. århundrede
– kanon eller kalejdoskop


Kulturpolitik, kulturdebat og strukturreform

Om at give tingene et menneskeligt ansigt

 

Dansk lyrik i det 20. århundrede – kanon eller kalejdoskop

Det 20. århundredes lyrik er et af de mest kanoniserede områder af dansk litteratur. Den er gang på gang blevet delt op efter aldersbetingede generationer, politiske ideologier og kunstneriske dogmer. Sådan noget har det med at skylle barnet ud med badevandet. Vi mister fornemmelsen for, hvad danske digte fra et helt århundrede er i sig selv, hvad de siger om deres egen samtid - og hvad de uanset tilhørsforhold siger hinanden og dermed os. Dette foredrag vender op og ned på de vante forestillinger om dansk lyrik i det 20. århundrede. Det sker med eksemplernes magt. Hér sættes socialrealistisk snusfornuft og den rene sorte tale til at føre ordet for hinanden. Hér sættes sentimentale revyviser og moderne rap til at stemme i med hinanden. Hér sættes tungsindige romaner til at diskutere med tykke ironier. Under stikord som "Hvad byder man en ubuden gæst?", "Anekdotens anatomi", "Eksistens slåfejl", "En tur langs havnen", "Selv(m)ord", "Stilhed og (al)larm", "Slowmail og snapshot", "Free style og faste rim", "Tre veje i trediverne", "Fyrrene: frygtsomme, forfinede og færdige", "Bedre sent end aldrig", "Glemslens hospitaler" og "Øh at være en solsort" belyser foredraget et kalejdoskop af digte, revyviser, raptekster, kortprosa og romaner af Peter Seeberg, Halfdan Rasmussen, Inger Christensen, Sophus Claussen, Per Højholt, Martin A. Hansen, Ida Jessen, Søren Ulrik Thomsen, Pia Juul, Peter Laugesen, Helle Helle, Bodil Bech, Jeppe Aakjær, Klaus Rifbjerg, Simon Grotrian, Morten Nielsen, Bodil Bech, Harald Landt Momberg, Ole Wivel, Piet Hein, Broby Johansen, Gustav Munch Pedersen, Tom Kristensen, Ole Sarvig, Dan Turéll, Vita Andersen, C. F. Garde, Østkyst Hustlers, Osvald Helmuth og som seneste skud på stammen Jokeren.

Foredraget illustreres med lydprøver og tekstuddrag de nævnte forfattere. Foredraget kan efter nærmere aftale fokuseres på udvalgte forfattere, emner og tekster.