Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

publikationer

lyrik
>> faglitteratur
journalistik

 
bøger
Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)
Digitalisering af kulturarven (2009)
PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)
Den mangfoldige Holberg (2004, dvd)
Holberg i Norden (2004)
Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004)
Lys og mørke. Ludvig Holberg - en moderne klassiker (1995)
Album alder – om Per Højholt (1995)

Essays og artikler
Danske digtere i det 20. århundrede
Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet
Tand for tunge
Så tæt på så langt fra som muligt
Portræt, forskudt
Af kærlighedens billeder
Nok sagt!
Komediens genesis og grænse
Holberg og Jeppes vitale paradokser
Jeppe – en komedi?
Ansigt til ansigt med verden

Kommentarer og kritik
Institutionaliseringens (af)magt
1700-tallets litterære kringelkroge
1700-tallet repræsenteret og revitaliseret
Ludvig Holberg: A European Writer
 Lys og mørke. Ludvig Holberg – en moderne klassiker
se tekstprøve

Aarhus Universitetsforlag 1995 (www.unipress.dk)
Omslag efter Per Traasdahls portrættegning af Holberg
Illustreret med teatertegninger af Kurt Westergaard

Lys og mørke er en bog om Holberg og hans komedier, i 3 dele: om forfatterskabet, om komedierne i litteratur- og teaterhistorisk perspektiv og endelig en kritisk gennemgang af en række danske iscenesættelser af Holbergs komedier fra årene 1988-1993.

”Bogen [..] gir den et originalt og velbegrunnet perspektiv på Holbergs forfatterskab, særlig komedierne, som vil være tankevekkende for alle som arbeider med Holbergs forfatterskab.” (EDDA)

”I det hele taget kan der være noget flimrende over bogen, den virker på mange måder irriterende. Men så sandelig også inciterende. [..] Ikke mindst maner det til eftertanke hvad han skriver om den stilhed, der kan opstå som kulmination på komediens hurlumhej.” Litteraturmagasinet Standart

”Nur selten bekommt man eine so spannende und innovative wissensschaftliche Abhandlung, ohne mühsammen, zeitgenössischen Fach-jargon. Sie macht, wie der Untertitel verspricht, tatsächlich und überzeugend Holberg zu einem modernen Klassiker”. IROS