Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

publikationer

lyrik
>> faglitteratur
journalistik

 
bøger
Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)
Digitalisering af kulturarven (2009)
PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)
Den mangfoldige Holberg (2004, dvd)
Holberg i Norden (2004)
Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004)
Lys og mørke. Ludvig Holberg - en moderne klassiker (1995)
Album alder – om Per Højholt (1995)

Essays og artikler
Danske digtere i det 20. århundrede
Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet
Tand for tunge
Så tæt på så langt fra som muligt
Portræt, forskudt
Af kærlighedens billeder
Nok sagt!
Komediens genesis og grænse
Holberg og Jeppes vitale paradokser
Jeppe – en komedi?
Ansigt til ansigt med verden

Kommentarer og kritik
Institutionaliseringens (af)magt
1700-tallets litterære kringelkroge
1700-tallet repræsenteret og revitaliseret
Ludvig Holberg: A European Writer
 

Komediens genesis og grænse
se tekstprøve

indgår i Opplysning i Norden (1996)

International Association for Scandinavian Studies XXI

Red. Heiko Uecker

Bogen består af en lang række artikler og essays, der på forskellig måde angår 1700-tallet og oplysningsprojektet. Komediens genesis og grænse søger i det persepktiv at karakterisere det litteratur- og teaterhistorisk bundne, men samtidig meget moderne i Holbergs komediedigtning, som selve komediegenren rummer mulighed for at fremelske. En håndfuld af de på det tidspunkt nyeste iscenesættelser af Jeppe på Bjerget står som de praktiske eksempler på essayets synspunkter.