Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

publikationer

lyrik
>> faglitteratur
journalistik

 
bøger
Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)
Digitalisering af kulturarven (2009)
PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)
Den mangfoldige Holberg (2004, dvd)
Holberg i Norden (2004)
Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004)
Lys og mørke. Ludvig Holberg - en moderne klassiker (1995)
Album alder – om Per Højholt (1995)

Essays og artikler
Danske digtere i det 20. århundrede
Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet
Tand for tunge
Så tæt på så langt fra som muligt
Portræt, forskudt
Af kærlighedens billeder
Nok sagt!
Komediens genesis og grænse
Holberg og Jeppes vitale paradokser
Jeppe – en komedi?
Ansigt til ansigt med verden

Kommentarer og kritik
Institutionaliseringens (af)magt
1700-tallets litterære kringelkroge
1700-tallet repræsenteret og revitaliseret
Ludvig Holberg: A European Writer
 

Jeppe – en komedi?
se tekstprøve

indgår i programmet til Jeppe 96 (1996)
Malmö Dramatiska Teater, instr. Staffan Valdemar Holm

Jeppe 96 er en af de mest radikale iscenesættelser af Jeppe på bjerget, der nogensinde er set. Den river alle teaterhistoriske og genrebaserede traditioner ud af komedien og af Jeppe. Der er ikke meget komedie tilbage til tilskueren, til gengæld blotlægges de konventioner og tabuer, vi omgærer mennesker som Jeppe med, når vi møder ham i vores egen tid. Jeppe – en komedi? forsøger så kort og klart som muligt at vise det.