Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

publikationer

lyrik
>> faglitteratur
journalistik

 
bøger
Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)
Digitalisering af kulturarven (2009)
PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)
Den mangfoldige Holberg (2004, dvd)
Holberg i Norden (2004)
Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004)
Lys og mørke. Ludvig Holberg - en moderne klassiker (1995)
Album alder – om Per Højholt (1995)

Essays og artikler
Danske digtere i det 20. århundrede
Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet
Tand for tunge
Så tæt på så langt fra som muligt
Portræt, forskudt
Af kærlighedens billeder
Nok sagt!
Komediens genesis og grænse
Holberg og Jeppes vitale paradokser
Jeppe – en komedi?
Ansigt til ansigt med verden

Kommentarer og kritik
Institutionaliseringens (af)magt
1700-tallets litterære kringelkroge
1700-tallet repræsenteret og revitaliseret
Ludvig Holberg: A European Writer
 

Danske digtere i det 20. århundrede
se tekstprøver

GADs forlag 2000-2002 (www.gad.dk og www.danskedigtere.sdu.dk)
Red. af Anne Marie Mai m.fl.

Danske digtere i det 20. århundrede er et omfattende værk i 3 store bind. Det består af lang række af forfatterskabsportrætter og skrives af bred vifte af forskere, kritikere og forfattere. Peter Christensen Teilmann har skrevet om flg. forfatterskaber: Naja Marie Aidt og Peter Asmussen (bd. 3, perioden 1970-2000) Halfdan Rasmussen, Ole Wivel og Morten Nielsen (bd. 2, perioden 1940-1970) og Bodil Bech (bd. 1, perioden 1900-1940).

"Hvad skal man kræve af det gode forfatterskabsportræt? Den almindelige læser vil gerne have noget mere at vide, end det hun vidste, og synspunkter som udvikler og former ens syn på forfatterskabet. I den henseende er Peter Christensens portræt af lyrikeren Morten Nielsen helt eminent fortræffeligt. Han gør opmærksom på, hvordan digtene af Morten Nielsen forhindrer læserens forståelse af krigstiden i at stivne og stagnere. Morten Nielsen »viser tillid til, at digtet kan begribe det meningsløse og det ubegribelige«, og han både udpeger og hudfletter sin rolle som digter - den strid, der med Thorkild Bjørnvigs ord er dilettantens hovedpude og artistens hovedpine." Bettina Heltberg, dagbladet Politiken