Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

publikationer

lyrik
>> faglitteratur
journalistik

 
bøger
Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)
Digitalisering af kulturarven (2009)
PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)
Den mangfoldige Holberg (2004, dvd)
Holberg i Norden (2004)
Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004)
Lys og mørke. Ludvig Holberg - en moderne klassiker (1995)
Album alder – om Per Højholt (1995)

Essays og artikler
Danske digtere i det 20. århundrede
Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet
Tand for tunge
Så tæt på så langt fra som muligt
Portræt, forskudt
Af kærlighedens billeder
Nok sagt!
Komediens genesis og grænse
Holberg og Jeppes vitale paradokser
Jeppe – en komedi?
Ansigt til ansigt med verden

Kommentarer og kritik
Institutionaliseringens (af)magt
1700-tallets litterære kringelkroge
1700-tallet repræsenteret og revitaliseret
Ludvig Holberg: A European Writer
  Ansigt til ansigt med verden
se tekstprøve

indgår i temasektionen Stand In, red.: Marianne Bugge (www.statsbiblioteket.dk/Standart)

om digt og billede i Litteraturmagasinet Standart (nr. 1 2004)

Ansigt til ansigt med verden handler om de forskellige illustratorer, der har arbejdet direkte sammen med Halfdan Rasmussen: Ib Spang Olsen, Ernst Claussen, Arne Ungermann og Kaj Matthiessen. Artiklen betoner de kunstneriske ideer i disse samarbejder og søger at karakterisere deres positioner i Halfdan Rasmussens samlede forfatterskab. Artiklen indgår i et større igangværende arbejde om Halfdan Rasmussens liv og værk.