Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

publikationer

lyrik
>> faglitteratur
journalistik

 
bøger
Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)
Digitalisering af kulturarven (2009)
PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)
Den mangfoldige Holberg (2004, dvd)
Holberg i Norden (2004)
Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004)
Lys og mørke. Ludvig Holberg - en moderne klassiker (1995)
Album alder – om Per Højholt (1995)

Essays og artikler
Danske digtere i det 20. århundrede
Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet
Tand for tunge
Så tæt på så langt fra som muligt
Portræt, forskudt
Af kærlighedens billeder
Nok sagt!
Komediens genesis og grænse
Holberg og Jeppes vitale paradokser
Jeppe – en komedi?
Ansigt til ansigt med verden

Kommentarer og kritik
Institutionaliseringens (af)magt
1700-tallets litterære kringelkroge
1700-tallet repræsenteret og revitaliseret
Ludvig Holberg: A European Writer
 

Af kærlighedens billeder – Om videnskabens og venskabets vision og grænse
se tekstprøve

indgår i Passage – tidsskrift for litteratur og kritik (nr. 18 1994)

Dette nummer af Passage handler om Henrik Bjelkes forfatterskab i en række vidt forskellige perspektiver. Af kærlighedens billeder omhandler Bjelkes libretto til operaen om Tycho Brahe: hvordan er den skrevet, på hvilken måde trækker den på anden litteratur, på hvilken måde fungerer Bjelkes tekst som libretto i operaen? Disse spørgsmål undersøges under det videnskabshistoriske og biografiske dobbeltmotiv, der gemmes i historien om Tycho Brahe og hans efterfølger Johannes Kepler, hvis faglige og venskabelige relationer kolliderede og efterhånden skilte dem ad.