Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

publikationer

lyrik
>> faglitteratur
journalistik

 
bøger
Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)
Digitalisering af kulturarven (2009)
PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)
Den mangfoldige Holberg (2004, dvd)
Holberg i Norden (2004)
Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004)
Lys og mørke. Ludvig Holberg - en moderne klassiker (1995)
Album alder – om Per Højholt (1995)

Essays og artikler
Danske digtere i det 20. århundrede
Forfatteri, forfatterskab, forfatterskabsstudiet
Tand for tunge
Så tæt på så langt fra som muligt
Portræt, forskudt
Af kærlighedens billeder
Nok sagt!
Komediens genesis og grænse
Holberg og Jeppes vitale paradokser
Jeppe – en komedi?
Ansigt til ansigt med verden

Kommentarer og kritik
Institutionaliseringens (af)magt
1700-tallets litterære kringelkroge
1700-tallet repræsenteret og revitaliseret
Ludvig Holberg: A European Writer
 

Institutionaliseringens (af)magt
se tekstprøve

indgår i Dansk Musik Tidsskrift (nr. 4 2003) se www.danskmusiktidsskrift.dk

Artiklen Institutionaliseringens (af)magt kommenterer en aktuel sag i det danske musikmiljø for at belyse og karakterisere den institutionelle konflikt og magtkamp, der ofte opstår når de etablerede – politiske, uddannelsesmæssige og kunstneriske – kulturinstitutioner støder sammen med de nye kunstneriske miljøer indenfor et givet kunstområde. Institutionaliseringens afmagt er – at barnet selv ofte ryger ud med badevandet.