- indgår i Dansk Musik Tidsskrift (nr. 4 2003) se www.danskmusiktidsskrift.dk

Artiklen Institutionaliseringens (af)magt kommenterer en aktuel sag i det danske musikmiljø for at belyse og karakterisere den institutionelle konflikt og magtkamp, der ofte opstår når de etablerede – politiske, uddannelsesmæssige og kunstneriske – kulturinstitutioner støder sammen med de nye kunstneriske miljøer indenfor et givet kunstområde. Institutionaliseringens afmagt er – at barnet selv ofte ryger ud med badevandet.

- indgår i Edda – Nordisk tidsskrift for litteraturforskning nr. 4 (2002) se www.universitetsforlaget.no
 

Faglitterær dobbeltanmeldelse af M. J. Elf og L. H. Kjældgaard (red.): Mere Lys! Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og kultur og M. J. Elf: Apropos smagen. Repræsentation, mad, danskpædagogik og andre problemer omkring Ludvig Holbergs Peder Pårs.

Sven Hakon Rossel (ed.)
Ludvig Holberg: A European Writer - A Study in Influence and Reception

Editions Rodopi B. V., Amsterdam - Atlanta 1994
ISBN 90-5183-809-3. 238 pages. 50 US - $

This book is one of those rare international publications that tells about a famous Nordic author and the whole body of his work. Ludvig Holberg: A European Writer - A Study in Influence and Reception is a thorough anthology, containing seven different contributions by historians of theatre and literature, translators and a single dramaturgist.