Varetager opgaver indenfor kulturlivet og kulturformidling, baseret på 10 års erfaring som aktør i alle led af kulturområdet (initiator, projektudvikler, tilrettelægger, fundraiser, arrangør, organisatorisk og økonomisk leder, forfatter, skribent, konsulent, foredragsholder, underviser, redaktør, produktionsleder og formidler).

Særlige erfaringer med at bygge bro mellem forskellige faglige kompetencer, kulturelle områder – og generationer. Fortrolig med ansvarsfulde og krævende selvstændige arbejdsopgaver, og samtidigt med team-baserede, praktisk orienterede og målrettede arbejdssammenhænge.

Henvendelse:
email: mail@peterchristensen.dk
tlf. 61677081

  • Holbergsamfundet af
    3. december 1922
  • Konferencer og seminarer
  • Arrangementer og udstillinger
  • Kulturinstitutioner og kulturjournalistik
  • Projektorganisering, ledelse og konsulentvirksomhed
  • Grafisk design og layout

Kulturliv – institutioner, praksis og formidling handler om det danske kulturlivs institutionalisering, om institutionernes selv-forståelse og offentlighed. Bogen sætter principper op mod praksis og omvendt. Den beskriver paradokser, skismaer og problemtyper, som de tegner sig i kulturpolitikken, i kulturjournalistikken og kulturdebatten, på tværs af kulturens institutioner og vækstlag, og blandt aktører og brugere.

"I kraft af overblikket og det store eksempelmateriale er bogen den pt. bedste og mest opdaterede oversigt og indgang til dansk kulturliv og kulturens institutioner og formidlingspraksis". Jens Hjøllund,Bibliotekernes lektørudtalelse

Indslag fra Bogmessen i Forum 2010 med Teilmann og kulturjournalisten Anne Middelboe Christensen på youtube herunder.