GADs forlag 2000-2002 (www.gad.dk og www.danskedigtere.sdu.dk)
Red. af Anne Marie Mai m.fl.

Danske digtere i det 20. århundrede er et omfattende værk i 3 store bind. Det består af lang række af forfatterskabsportrætter og skrives af bred vifte af forskere, kritikere og forfattere. Peter Christensen Teilmann har skrevet om flg. forfatterskaber: Naja Marie Aidt og Peter Asmussen (bd. 3, perioden 1970-2000) Halfdan Rasmussen, Ole Wivel og Morten Nielsen (bd. 2, perioden 1940-1970) og Bodil Bech (bd. 1, perioden 1900-1940).

Hofteatret i tiden 1767-2017 er skrevet af Teatermuseet i Hofteatres direktør Peter Christensen Teilmann, som tager læseren med på en kulturhistorisk slentretur tilbage i Hofteatrets omskiftelige 250-årige historie, helt ned i arkiverne og ud i de skiftende tider og verdner, Hofteatret har været en del af og taget del i. Hofteatret i tiden 1767-2017 er med andre ord ikke bare en bog om en af Danmarks ældste kulturinstitutioner, men også om den politiske, kulturelle og kunstneriske virkelighed, Hofteatret har levet midt i og med.

Hofteatret i tiden 1767-2017 er 132 sider, 34 historier fyldt med illustrationer, nye og gamle, som er fundet frem fra arkiverne. En læser skrev: "Fin blanding af indsigt, erkendelser, anekdoter og finurligheder; dejlige og meget varierede illustrationer.

"Blad igennem denne bog, læs og bliv klogere af billeder og tekst på et særligt monument over dansk teater og på uerstattelig dansk arkitektur (...) Gregers Dirckinck-Holmfeld

Hofteatret i tiden 1767-2017 er støttet af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

(cd-bog) 2014
Peter Christensen Teilmann (red.) – cd produceret af komponist Hans Sydow.

Særpris i 2017 ved køb i Teatermuseet i Hofteatret kun 50 kr.! 

Kulturliv – institutioner, praksis og formidling handler om det danske kulturlivs institutionalisering, om institutionernes selv-forståelse og offentlighed. Bogen sætter principper op mod praksis og omvendt. Den beskriver paradokser, skismaer og problemtyper, som de tegner sig i kulturpolitikken, i kulturjournalistikken og kulturdebatten, på tværs af kulturens institutioner og vækstlag, og blandt aktører og brugere.

"I kraft af overblikket og det store eksempelmateriale er bogen den pt. bedste og mest opdaterede oversigt og indgang til dansk kulturliv og kulturens institutioner og formidlingspraksis". Jens Hjøllund,Bibliotekernes lektørudtalelse

Indslag fra Bogmessen i Forum 2010 med Teilmann og kulturjournalisten Anne Middelboe Christensen på youtube herunder.

- indgår i temasektionen Stand In, red.: Marianne Bugge (www.statsbiblioteket.dk/Standart)
om digt og billede i Litteraturmagasinet Standart (nr. 1 2004)

Ansigt til ansigt med verden handler om de forskellige illustratorer, der har arbejdet direkte sammen med Halfdan Rasmussen: Ib Spang Olsen, Ernst Claussen, Arne Ungermann og Kaj Matthiessen. Artiklen betoner de kunstneriske ideer i disse samarbejder og søger at karakterisere deres positioner i Halfdan Rasmussens samlede forfatterskab. Artiklen indgår i et større igangværende arbejde om Halfdan Rasmussens liv og værk.
 

Det faglige og det kulturelle grundlag for en digitaliseret og nykommenteret udgivelse af Ludvig Holbergs samlede værker

Red.: Peter Christensen Teilmann (Danmark) og Gunnar Sivertsen (Norge)

Bringer en lang række artikler om Holbergs forfatterskab i historisk og moderne belysning

- indgår i Dansk Musik Tidsskrift (nr. 4 2003) se www.danskmusiktidsskrift.dk

Artiklen Institutionaliseringens (af)magt kommenterer en aktuel sag i det danske musikmiljø for at belyse og karakterisere den institutionelle konflikt og magtkamp, der ofte opstår når de etablerede – politiske, uddannelsesmæssige og kunstneriske – kulturinstitutioner støder sammen med de nye kunstneriske miljøer indenfor et givet kunstområde. Institutionaliseringens afmagt er – at barnet selv ofte ryger ud med badevandet.

- indgår i Edda – Nordisk tidsskrift for litteraturforskning nr. 4 (2002) se www.universitetsforlaget.no
 

Faglitterær dobbeltanmeldelse af M. J. Elf og L. H. Kjældgaard (red.): Mere Lys! Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og kultur og M. J. Elf: Apropos smagen. Repræsentation, mad, danskpædagogik og andre problemer omkring Ludvig Holbergs Peder Pårs.