Nutidige og unostalgiske historier … en montage af tider, episoder, håb og drømme, men også af tab og tragedier.
♥ ♥ ♥ ♥ Politikens anmelder Lasse Horne Kjældgaard.

og den er go'! nu har jeg læst den ... et must for alle horsensianere eller hvad de hedder, og alle andre kan more sig, gyse og sørge over replikker og scener og skæbner. Forfatteren Boris Boll-Johansen på FaceBook

Flensborg Avis:

http://www.forlagetspring.dk/rapidcart-3/index.html

Horsens afterbeat er anekdotiske netværksfortællinger med udgangspunkt i liv, levned, kunst og kulturelle brydningspunkter, situationer og skæbner på tværs af sociale skel og generationskløfter i Horsens og vide-re ud i verden i tidsrummet 1930-2010.

Digtsamling

Forstudier trykt i Apparatur 2/2002 og Hvedekorn 4/2003

Friværdi består af en række stedsbundne situations- og portrætdigte – fra Skagen Klitgård til Campo de Fiori i Rom

Digtsamling, 55 sider. Forlaget Borgen 2000

Pauser har motto af Göran Sonnevi: ”Att ta bort det, allt som jag vet inte är sant”. Pauser indfanger de steder og situationer, hvor livet falder i staver eller mennesker tvinges til at standse op. Dramatiske (dødens) såvel som udramatiske (omsorgens) episoder og ophold, hvor undtagelsen bliver reglen, ophold man ofte forlader med uforettet sag, man tvinges til at se i øjnene, til både at tøve og vælge overfor.

Digtsuite på dansk og engelsk (Sign)
til udstilling med malerier af Per Traasdahl
Overgaden, Kulturministeriets udstillingshus. København 1996

Kendemærke er en lille digtsuite, der indgik i Traasdahls udstilling sammen med tekster af fire andre forfattere. Alle tekster tager udgangspunkt i ét og samme portrætmaleri, ’Portræt på violet VII’, og er samlet i et lille teksthæfte, der ledsagede udstillingen. Tekstmaterialet blev siden oversat til engelsk og hele udstillingen dokumenteret fotografisk og samlet i kataloget ’Per Traasdahl Installed Paintings’.

Kendemærke indgår, som det fremgår af titlen, i digtsamlingen Kendemærket (1998).

Digtsuite, 20 sider, miniature bog (5 cm x 8 cm)
St. Pieter Press, Maastricht 1991
Kalligrafi, omslag og indbinding (sort læder og guld) ved Jan Janssen
(udsolgt, eks. forefindes i Det kgl. Biblioteks magasin)

Håndens værk hændernes tegn er en lille tredelt digtsuite, der med så få ord som muligt er, fikserer den skjulte forbindelse mellem åndedræt, stavelse, ord, sætning, gestus, ting og tegn, væsen og værk. 

Suiten har motto fra Rainer Maria Rilkes bog om billedhuggeren Auguste Rodin: ”Ikke Bevægelsen var det, der stred imod Skulpturens Aand (og det vil blot sige Tingens Væsen); det var kun den Bevægelse, som ikke gaar til Ende, som ikke holdes i Ligevægt af andre, som peger ud over Tingens Grænser”.